หอการค้าโคราช ร่วมกับ กลุ่มทรู นำศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสาร 

หอการค้าโคราช ร่วมกับ กลุ่มทรู นำศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสาร

พัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดนครราชสีมา เตรียมพร้อมรับ AEC

 
 

นครราชสีมา 31 มีนาคม 2557 – หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โดยนายอนันต์ สินมานนท์ รองประธานฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและประสานงานภาครัฐ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มทรู โดย นายพงศ์วิทย์ พงษ์ไพเชฐ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจ
ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมากว่า 250 ราย โดยกลุ่มทรู ผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรหนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อมให้คำแนะนำในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และนำเสนอนวัตกรรมบริการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้พร้อมแข่งขันในตลาด AEC นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยประเดิมจัดงานสัมมนาใหญ่ในหัวข้อ “เปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจภาคอีสาน เพื่อก้าวทันสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)” เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจสมาชิกหอการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้พิชิตการแข่งขันในตลาดเสรีหลังปี 2015 เน้นมอบความรู้ ประสบการณ์จากนักวิชาการและนักธุรกิจชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์จริงในการใช้งานไอซีทีโซลูชั่นที่จะช่วยเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ

นายอนันต์ สินมานนท์ รองประธานฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและประสานงานภาครัฐ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “หอการค้าโคราช มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการของจังหวัดที่มีกว่า 1,000 ราย มาโดยตลอด ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาคเอกชน คือ กลุ่มทรู โดย ทรู บิสิเนส ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำและมีชื่อเสียงด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมอันดับต้นของประเทศ รวมทั้งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยมาเป็นระยะเวลานาน ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ประกอบการธุรกิจในโคราชที่จะได้เพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารและโซลูชั่นใหม่ๆ
จาก กลุ่มทรู” 

นายพงศ์วิทย์ พงษ์ไพเชฐ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่ทรู บิสิเนส ได้รับเกียรติจากทางหอการค้าโคราช ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัด ให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งกลุ่มทรูในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร มีความพร้อมที่จะพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านไอซีทีโซลูชั่นแก่ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ทั้งบริการและ
โซลูชั่นเพื่อธุรกิจที่เน้นการประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และสร้างความสะดวกสบายให้แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท ผนวกกับความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ความชำนาญด้านไอซีทีโดยเฉพาะ ซึ่งการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของสององค์กรที่จะได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ยังเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย จากกรุงเทพฯ สู่ยังต่างจังหวัด ตามหัวเมืองใหญ่ๆ อีกด้วย” 

สำหรับท่านผู้ประกอบการใดที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ncc.or.th หรือ http://truebusiness.truecorp.co.th ตลอดปี 2557 หรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านไอซีที โทร 02 900 9100 หรือ
ติดต่อเจ้าหน้าฝ่ายขายของทรูที่ดูแลท่าน

 
 


      
Live Chat X