เนื่องจาก โครงการนำร่องบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 006 บนโทรศัพท์พื้นฐาน จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 หากท่านเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานเลขหมาย (02) 6xx-xxxx, (02) 7xx-xxxx, (02) 8xx-xxxx  และ  (02) 9xx-xxxx กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อนึ่ง หากท่านประสงค์ใช้โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศร่วมกับบริการโทรศัพท์พื้นฐานด้วยเทคโนโลยีเดิม ท่าน สามารถใช้บริการผ่านรหัส  007  ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือผ่านรหัส 001, 009 ของบริษัท กสท   โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน) ได้ตามปกติ โดยมีอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด

หมายเหตุ : บริการ 006 บนลูกค้าโทรศัพท์พื้นฐานพลัสของทรู โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ และ ทรูมูฟ เอช ยังใช้งานได้ตามปกติ

กรุงเทพฯ 25 พฤศจิกายน 2558 – บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ผู้ให้บริการโทรต่างประเทศผ่าน รหัส 006 โดย นายมนตรี มนตรีมณี ผู้จัดการทั่วไป รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสถาบัน British Standards Institution (BSI) โดยนายบุคลากร ใจดี
ผู้แทน บริษัท บีเอสไอ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับรองมาตรฐานการให้บริการคุณภาพระดับสากล และการควบคุมดูแลปรับปรุงระบบ คุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบริการโทรต่างประเทศระดับ
พรีเมี่ยม เพื่อมอบคุณภาพเสียงอันดับหนึ่งกว่า 230 ปลายทางทั่วโลก ในราคาสุดคุ้มให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดโทรต่างประเทศระดับ พรีเมี่ยม ทรู 006 โทรทั่วโลก คมชัด ประหยัดจริง
ง่าย สะดวก ได้
วันนี้ ลูกค้าทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช ตรวจสอบอัตราค่าโทร True 006 ทุกประเทศ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
แค่กด *006*รหัสประเทศ# แล้วโทรออก
เช่น ตรวจสอบอัตราค่าโทรไปญี่ปุ่น กด *006*81# แล้วกดโทรออก


1. บริการนี้สำหรับลูกค้าทรูมูฟ และทรูมูฟ เอชเท่านั้น
2. อัตราค่าบริการของแต่ละประเทศปลายทางขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขายของลูกค้าแต่ละบุคคล และเป็นอัตรา ณ วันที่ตรวจสอบเท่านั้น

เพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อน ตั้งแต่รอบบิลในเดือน เมษายน 2553 เป็นต้นไป บริษัทจะส่งใบแจ้งค่าบริการให้แก่ท่าน
เฉพาะในเดือน ที่มีค่าบริการตั้งแต่ 45 บาทขึ้นไป สำหรับค่าบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะรวบรวม และส่ง
ใบแจ้งค่าบริการให้แก่ท่านภายใน 3 เดือนนับถัดจากเดือนที่เกิดค่าบริการนั้น

 


เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดโทรต่างประเทศ บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการ โทรต่างประเทศผ่านรหัส 006 จากทรู (true006) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการโทรต่างประเทศระดับพรีเมี่ยม คุณภาพเสียงชั้นหนึ่ง ในราคาสุดประหยัดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008) จาก สถาบัน British Standards Institution (BSI) ทางด้าน  Operation, Maintenance, Sales and services แสดงถึงการให้บริการในคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และการควบคุมดูแลปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด จากบริการ true006 โทรทั่วโลก คมชัด ประหยัดจริง

รูป: นายสุพจน์ มหพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจบริการระหว่างประเทศ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นายเกริก กล่อมเกลา (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 จากนางพริษฐ์ธชา เพชรรุ่งเรืองผล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอสไอ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรองคุณภาพด้านการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา การขายและการบริการ ยืนยันความสำเร็จของ ทรู 006