ใหม่! แพ็กเกจเสริมโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006

โทรลาวสุดคุ้ม แค่นาทีละ 2.50 บาท สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน


ประเทศ ค่าบริการเหมาจ่าย (บาท) อัตราค่าโทรพิเศษ (บาท/นาที) ลูกค้าทรูมูฟเอช แบบเติมเงิน ตรวจสอบยอดคงเหลือ
ลาว
100 3.50   2.50 *606*034# *510*34#

อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%