แพ็กเกจเสริมโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006

โปรโมชั่นสะสมยอดการใช้งานประเทศกัมพูชา ผ่านรหัส 006

เมื่อโทรไปกัมพูชา ทุก 10 นาที รับฟรี 1 นาที

ประเทศ อัตราค่าโทร/นาที
(บาท/นาที)
จำนวนการโทร แลกโบนัส ลูกค้าทรูมูฟเอช แบบเติมเงิน ตรวจสอบยอดคงเหลือ
กัมพูชา
9 10 นาที รับโบนัส 1 นาที *606*855# *510*855#

อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
โปรโมชั่นสะสมยอดการใช้งานประเทศลาว ผ่านรหัส 006

เมื่อโทรไปลาว ทุก 10 นาที รับฟรี 1 นาที

ประเทศ อัตราค่าโทร/นาที
(บาท/นาที)
จำนวนการโทร แลกโบนัส ลูกค้าทรูมูฟเอช แบบเติมเงิน ตรวจสอบยอดคงเหลือ
ลาว
3.50 10 นาที รับโบนัส 1 นาที *606*856# *510*85#

อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
โปรโมชั่นสะสมยอดการใช้งานประเทศพม่า ผ่านรหัส 006

เมื่อโทรไปพม่า ทุก 10 นาที รับฟรี 1 นาที

ประเทศ อัตราค่าโทร/นาที
(บาท/นาที)
จำนวนการโทร แลกโบนัส ลูกค้าทรูมูฟเอช แบบเติมเงิน ตรวจสอบยอดคงเหลือ
พม่า
10 10 นาที รับโบนัส 1 นาที *606*095# *510*095#

อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
โปรโมชั่นสะสมยอดการใช้งานประเทศเวียดนาม ผ่านรหัส 006

เมื่อโทรไปเวียดนาม ทุก 10 นาที รับฟรี 1 นาที

ประเทศ อัตราค่าโทร/นาที
(บาท/นาที)
จำนวนการโทร แลกโบนัส ลูกค้าทรูมูฟเอช แบบเติมเงิน ตรวจสอบยอดคงเหลือ
เวียดนาม
9 10 นาที รับโบนัส 1 นาที *606*084# *510*084#

อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%