แพ็กเกจเสริมโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006

โทรกัมพูชาราคาสุดพิเศษ เริ่มต้นนาทีละ 3 บาท

สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน และรายเดือน

แพ็กเกจ ค่าบริการเหมาจ่าย
(บาท)
อัตราค่าโทรพิเศษ
(บาท/นาที)
ลูกค้าทรูมูฟเอช
แบบเติมเงิน
ลูกค้าทรูมูฟเอช
แบบรายเดือน
กัมพูชา Small
100 9   4 *606*001# *900*7701#
กัมพูชา Large 200 9   3 *606*002# *900*7702#

อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%