การขอเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ชื่อหน่วยงาน *:

 • ชื่อผู้ประสานงาน *:

 • โทรศัพท์ *:

 • โทรศัพท์มือถือ *:

 • อีเมล์ *:

 • วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม *:

 • วันที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม *:

  ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • เวลา *:

 • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม *:

  ไม่เกิน 50 คนต่อคณะ

 • จำนวนรถเข้าเยี่ยมชม :

 • ทะเบียนรถเข้าเยี่ยมชม :

 • หัวข้อที่ต้องการเยี่ยมชม *:

 • *โปรดศึกษา ระเบียบการเยี่ยมชมกิจการ โดยละเอียด
  *กลุ่มทรูขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธคณะจากตัวแทนหรือบริษัทรับจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
 • รองรับ browser IE version 8 ขึ้นไป, Chrome, Safari และ Firefox ทุก versions
 • map
 • สำนักงานใหญ่
 • 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  ประเทศไทย
  โทรศัพท์: +66-2-859-1111
  โทรสาร: +66-2-859-9134


      
Live Chat X