ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน

บริการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของคุณ

บริการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของคุณ
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
เช็คยอดเงินคงเหลือ และ วันใช้งาน 9302 ฟรี #123#
ฟรี
เช็คยอด โบนัสโทรฟรี เน็ตฟรี
จากการเติมเงิน
- - *510*44# ฟรี
เช็คยอด Internet & Wi-Fi - - *900# ฟรี
เช็คยอด SMS คงเหลือ 9302 กด 3 กด 1 ฟรี #123*2# ฟรี
เช็คยอด MMS คงเหลือ 9302 กด 3 กด 2 ฟรี #123*3# ฟรี
ตรวจสอบหมายเลขของคุณว่าเป็นหมายเลขอะไร 9303 ฟรี *933#(รับข้อความภาษาไทย)
*833#(รับข้อความภาษาอังกฤษ)
ฟรี
เปลี่ยนภาษาของบริการ IVR และ SMS จากทรูมูฟ เอช 9304 ฟรี - -
ตรวจสอบโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่ 9305 ฟรี *935# ฟรี
เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น 9305กด 1 ฟรี
(ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ในการเปลี่ยนโปรโมชั่น ซึ่งขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขาย)
- -
ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน
ที่ลงทะเบียนเบอร์นี้
- - *153# ฟรี

บริการแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน (โทรและเล่นเน็ต)

บริการแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน (โทรและเล่นเน็ต)
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
บริการซื้อ แพ็กเกจเสริม *9000 ราคาแยกตาม
แพ็กเกจที่สั่งซื้อ
*900*ตามด้วยรหัสแพ็กเกจ#
(ตรวจสอบรหัสการสั่งซื้อได้ผ่าน www.Truemove-h.com)
ราคาแยกตาม
แพ็กเกจที่สั่งซื้อ

บริการเติมเงิน

ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
เติมเงินโทรศัพท์ 9301 ฟรี *123* รหัสบัตรเติมเงิน 14 หลัก# ฟรี

บริการใช้งานในต่างประเทศ (IR) และ บริการโทรออกต่างประเทศ (IDD)

บริการใช้งานในต่างประเทศ (IR) และ บริการโทรออกต่างประเทศ (IDD)
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ตรวจสอบสถานะของบริการ IR - - *112*0# ฟรี
ขอเปิดบริการ IR - - *112*1# ฟรี
ขอปิดบริการ IR - - *112*2# ฟรี
ขอเปิดใช้บริการ Data Roaming - - *113*1# ฟรี
ขอปิดใช้บริการ Data Roaming - - *113*2# หรือ *106# ฟรี
ตรวจสอบแพ็คเก็จโรมมิ่ง - - *116*1# ฟรี
ขอเปิดใช้บริการที่อนุญาตให้ใช้งาน
Data Roaming เฉพาะเครือข่ายที่เข้าร่วม
โปรโมชั่น Data Roaming Flat Rate เท่านั้น
- - *117*1# ฟรี
ขอปิดใช้บริการที่อนุญาตให้ใช้งาน
Data Roaming เฉพาะเครือข่ายที่เข้าร่วม
โปรโมชั่น Data Roaming Flat Rate เท่านั้น
- - *117*2# ฟรี
ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส
006
- - *006*รหัสประเทศ# ฟรี
ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส
00600
- - *600*รหัสประเทศ# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ
(เช่น 001, 009, 006)
- - *331*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ
(เช่น 001, 009, 006)
- - #331*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ
ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66)
- - *332*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ
ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66)
- - #332*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ - - *351*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ยกเลิกระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ - - #351*รหัสส่วนตัว# ฟรี
หมายเหตุ: สำหรับบริการที่ต้องระบุ "รหัสส่วนตัว" รหัสส่วนตัวตั้งต้นคือ"0000" (เลขศูนย์ 4 ตัว) หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการนั้นๆได้ กรุณาติดต่อ Call Center 1242

บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ระงับการโทรออก - - *33*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออก - - #33*รหัสส่วนตัว# ฟรี
เปิดบริการ Internet (เมนูลัด) - - *902*01# ฟรี
ปิดบริการ Internet (เมนูลัด) - - *902*02# ฟรี
การขอรหัสการใช้งาน WiFi - - *871*4# ฟรี
(อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ WiFi ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน)
ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ *137 กด 2 ฟรี - -
ยกเลิกข้อความที่ถูกคิดค่าบริการ *137 กด 3 ฟรี - -
โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding) - - **21*หมายเลขปลายทาง# - ผู้ที่โทรเข้ามาจะเสียค่าโทรศัพท์ตามปกติ
- ผู้ใช้บริการของทรูมูฟ เอช ที่โอนสายจะเสียค่าบริการคิดตามแพ็กเกจ
ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี - - ##21# ฟรี
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าเป็น
หมายเลขในเครือข่ายทรูมูฟ เอช หรือไม่
- - *933* หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 10 หลัก# (รับข้อความภาษาไทย)
*833* หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 10 หลัก# (รับข้อความภาษาอังกฤษ)
ฟรี
Voice Service (Voice Mail) 9600 ฟรี *696*11*1# ฟรี
Voice Service (Misscall Alert) 9600 ฟรี *696*11*2# ฟรี
Voice Service (Voice Mail+Misscall Alert) 9600 ฟรี *696*11*3# ฟรี
Call Me Back (บริการแจ้งหมายเลขปลายทางให้โทรกลับผ่านทาง SMS เมื่อเงินคงเหลือของคุณไม่พอโทรออก) - - *911*หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง 10 หลัก# (ส่งข้อความภาษาไทย)
*911*1*หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง 10 หลัก# (ส่งข้อความภาษาอังกฤษ)
ฟรี
150 ข้อความ/เดือน
บริการ Fun Voice 8811 5 บาท/นาที - -
บริการเสียงรอสาย Coloring Service *8000 3 บาท/นาที - -
จำนวนคนดู 19,528,590


      
Live Chat X