ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน

ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของคุณ

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ตรวจสอบโปรโมชั่นทีใช้งานอยู่ *9399 กด 2 1 บาท/ครั้ง *939*2#
หรือ *935#
ฟรี
ตรวจสอบยอดการใช้งาน/ยอดบิลคงค้าง หรือจ่ายบิล *9399 กด 1 1 บาท/ครั้ง *939*1# ฟรี
ตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน data หรือ Internet คงเหลือ - - *900# ฟรี
ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขของคุณ *9399 กด 5 กด 1 1 บาท/ครั้ง *939*5*1#
ฟรี
วันเปิดใช้งาน และ อายุการใช้งาน *9399 กด 5 กด 2 1 บาท/ครั้ง *939*5*2# ฟรี
รอบบิล และ กำหนดชำระ *9399 กด 5 กด 3 1 บาท/ครั้ง *939*5*3# ฟรี
วงเงิน *9399 กด 5 กด 4 1 บาท/ครั้ง *939*5*4# ฟรี
วันเกิดที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ *9399 กด 5 กด 5 1 บาท/ครั้ง *939*5*5# ฟรี

บริการแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน (โทรและเล่นเน็ต)

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
สมัครและยกเลิกแพ็กเกจเสริม *9399 กด 3 1 บาท/ครั้ง *939*3# ฟรี
บริการซื้อ แพ็กเกจเสริม *9000 ราคาแยกตาม
แพ็กเกจที่สั่งซื้อ
*900*ตามด้วยรหัสแพ็กเกจ#
(ตรวจสอบรหัสการสั่งซื้อได้ผ่าน www.Truemove-h.com)
ราคาแยกตามแพ็กเกจที่สั่งซื้อ

วงเงินและ บริการควบคุมเรื่องค่าใช้จ่าย (Icontrol)

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ
การสมัครบริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) *939*4*2*1#
ฟรี
การยกเลิกบริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) *939*4*2*5#
ฟรี
การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินแจ้งเตือน (iControl)

*939*4*2*3#

ฟรี

เช็คจำนวนเงินแจ้งเตือนปัจจุบัน

*939*4*2*4# -

บริการเสริม Internet/Wifi

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ
บริการระงับการโทรออกและปิดการใช้งาน Internet และ MMS *939*4*2*2*1# -
เปิด-ปิดการใช้งาน Internet และ MMS *939*4*3# ฟรี
การขอรหัสการใช้งาน WiFi *871*4# ฟรี
(อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ WiFi ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน)

บริการเสริมอื่นๆ

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ *137 กด 1 ฟรี - -
ยกเลิกข้อความที่ถูกคิดค่าบริการ *137 กด 2 ฟรี - -
สมัครบริการ SMS Internet Alert - - *902*03# ฟรี
ยกเลิกบริการ SMS Internet Alert - - *902*04# ฟรี
โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding) - - **21*หมายเลขปลายทาง# - ผู้ที่โทรเข้ามาจะเสียค่าโทรศัพท์ตามปกติ
- ผู้ใช้บริการของทรูมูฟ เอช ที่โอนสายจะเสียค่าบริการคิดตามแพ็กเกจ
ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี - - ##21# ฟรี
ระงับการโทรออก - - *33*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออก - - #33*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ (เช่น 001, 009, 006) - - *331*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ (เช่น 001, 009, 006) - - #331*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66) - - *332*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66) - - #332*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ - - *351*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ - - #351*รหัสส่วนตัว# ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006) - - *006*รหัสประเทศ# ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 00600) - - *600*รหัสประเทศ# ฟรี

สอบถามบริการข้ามแดนระหว่างประเทศ

*9399 กด 4 กด 1 1 บาท/ครั้ง - -
voice service (Voice Mail+Misscall Alert) 9600 ฟรี *696*1*11*1# ฟรี
voice service (Voice Mail) 9600 ฟรี *696*1*11*2# ฟรี
voice service (Misscall alert) 9600 ฟรี *696*1*11*3# ฟรี
บริการ *248 Music One *248 3 บาท/นาที - -
บริการ Fun Voice 8811 5 บาท/นาที - -
บริการเสียงรอสาย *8000 3 บาท/นาที - -

สอบถามบริการโทรทางไกลต่างประเทศ รหัส 006

*9399 กด 4 กด 2

- - -
จำนวนคนดู 4,329,286