ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน

ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของคุณ

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ตรวจสอบโปรโมชั่นทีใช้งานอยู่ *9399 กด 2 1 บาท/ครั้ง *939*2#
หรือ *935#
ฟรี
ตรวจสอบยอดการใช้งาน/ยอดบิลคงค้าง หรือจ่ายบิล *9399 กด 1 1 บาท/ครั้ง *939*1# ฟรี
ตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน data หรือ Internet คงเหลือ - - *900# ฟรี
ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขของคุณ *9399 กด 5 กด 1 1 บาท/ครั้ง *939*5*1#
ฟรี
วันเปิดใช้งาน และ อายุการใช้งาน *9399 กด 5 กด 2 1 บาท/ครั้ง *939*5*2# ฟรี
รอบบิล และ กำหนดชำระ *9399 กด 5 กด 3 1 บาท/ครั้ง *939*5*3# ฟรี
วงเงิน *9399 กด 5 กด 4 1 บาท/ครั้ง *939*5*4# ฟรี
วันเกิดที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ *9399 กด 5 กด 5 1 บาท/ครั้ง *939*5*5# ฟรี

บริการแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน (โทรและเล่นเน็ต)

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
สมัครและยกเลิกแพ็กเกจเสริม *9399 กด 3 1 บาท/ครั้ง *939*3# ฟรี
บริการซื้อ แพ็กเกจเสริม *9000 ราคาแยกตาม
แพ็กเกจที่สั่งซื้อ
*900*ตามด้วยรหัสแพ็กเกจ#
(ตรวจสอบรหัสการสั่งซื้อได้ผ่าน www.Truemove-h.com)
ราคาแยกตามแพ็กเกจที่สั่งซื้อ

วงเงินและ บริการควบคุมเรื่องค่าใช้จ่าย (Icontrol)

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ
การสมัครบริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) *939*4*2*1#
ฟรี
การยกเลิกบริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) *939*4*2*5#
ฟรี
การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินแจ้งเตือน (iControl)

*939*4*2*3#

ฟรี

เช็คจำนวนเงินแจ้งเตือนปัจจุบัน

*939*4*2*4# -

บริการเสริม Internet/Wifi

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ
บริการระงับการโทรออกและปิดการใช้งาน Internet และ MMS *939*4*2*2*1# -
เปิด-ปิดการใช้งาน Internet และ MMS *939*4*3# ฟรี
การขอรหัสการใช้งาน WiFi *871*4# ฟรี
(อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ WiFi ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน)

บริการเสริมอื่นๆ

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์
(ใช้บริการได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน)
*137 กด 2 ฟรี - -
ยกเลิกข้อความที่ถูกคิดค่าบริการ
(ใช้บริการได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน)
*137 กด 3 ฟรี - -
สมัครบริการ SMS Internet Alert - - *902*03# ฟรี
ยกเลิกบริการ SMS Internet Alert - - *902*04# ฟรี
โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding) - - **21*หมายเลขปลายทาง# - ผู้ที่โทรเข้ามาจะเสียค่าโทรศัพท์ตามปกติ
- ผู้ใช้บริการของทรูมูฟ เอช ที่โอนสายจะเสียค่าบริการคิดตามแพ็กเกจ
ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี - - ##21# ฟรี
ระงับการโทรออก - - *33*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1242)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออก - - #33*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ (เช่น 001, 009, 006) - - *331*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1242)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ (เช่น 001, 009, 006) - - #331*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66) - - *332*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1242)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66) - - #332*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ - - *351*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1242)
ฟรี
ยกเลิกระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ - - #351*รหัสส่วนตัว# ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006) - - *006*รหัสประเทศ# ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 00600) - - *600*รหัสประเทศ# ฟรี

สอบถามบริการข้ามแดนระหว่างประเทศ

*9399 กด 4 กด 1 1 บาท/ครั้ง - -
voice service (Voice Mail+Misscall Alert) 9600 ฟรี *696*1*11*1# ฟรี
voice service (Voice Mail) 9600 ฟรี *696*1*11*2# ฟรี
voice service (Misscall alert) 9600 ฟรี *696*1*11*3# ฟรี
บริการ *248 Music One *248 3 บาท/นาที - -
บริการ Fun Voice 8811 5 บาท/นาที - -
บริการเสียงรอสาย *8000 3 บาท/นาที - -

สอบถามบริการโทรทางไกลต่างประเทศ รหัส 006

*9399 กด 4 กด 2

- - -
จำนวนคนดู 15,540,877

แพ็กเกจทั้งโทรและเน็ต

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
Package Name USSD (ฟรี) โทรทุกเครือข่าย (นาที) โทรในเครือข่าย (นาที) โทรในเครือข่าย (ช่วงเวลา) เน็ต 4G/3G (GB) Unlimited Data Flag Fair_Usage สิทธิพิเศษ โทรทุกเครือข่าย/นาที โทรทุกเครือข่าย/วินาที เน็ต 4G/3G
แพ็กเกจ สมาร์ท บุฟเฟต์ 399 *500*111# 100 นาที - โทรฟรี 24 ชั่วโมง Unlimited speed 512 kbps. Yes - - 1.50 บาท - -
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 299 *500*136# 100 นาที - - 0.75 Yes 128 Kbps - 1.50 บาท - -
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 399 *500*115# 150 นาที - - 3 Yes 128 Kbps - 1.50 บาท - -
แพ็กเกจ แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 499 *500*116# 200 นาที - - 4 Yes 128 Kbps - 1.50 บาท - -
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 599 *500*117# 300 นาที - - 5 Yes 128 Kbps - 1.50 บาท - -
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 699 *500*118# 350 นาที - - 8 Yes 128 Kbps - 1.50 บาท - -
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 899 *500*112# 500 นาที - - 12 Yes 384 Kbps - 1.50 บาท - -
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 1099 *500*113# 650 นาที - - 16 Yes 384 Kbps - 1.50 บาท - -
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 1299 *500*114# 850 นาที - - 20 Yes 384 Kbps - 1.50 บาท - -
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 1499 *500*119# 1200 นาที - - 25 Yes 384 Kbps - 1.50 บาท - -
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 1899 *500*120# 2000 นาที - - 30 Yes 384 Kbps - 1.50 บาท - -

แพ็กเกจเน้นโทร

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
Package Name USSD (ฟรี) โทรทุกเครือข่าย (นาที) โทรในเครือข่าย (นาที) โทรในเครือข่าย (ช่วงเวลา) เน็ต 4G/3G (GB) Unlimited Data Flag Fair_Usage สิทธิพิเศษ โทรทุกเครือข่าย/นาที โทรทุกเครือข่าย/วินาที เน็ต 4G/3G
แพ็กเกจ ไอทอล์ก พลัส โรล โอเวอร์ 199 *500*130# 199 นาที - - - No - *** - วินาทีละ 1.80 บาท 1 บาทต่อเมกะไบต์
แพ็กเกจ ไอทอล์ก พลัส โรล โอเวอร์ 299 *500*131# 299 นาที - - - No - *** - วินาทีละ 1.80 บาท 1 บาทต่อเมกะไบต์
แพ็กเกจ ไอทอล์ก พลัส โรล โอเวอร์ 399 *500*132# 399 นาที - - - No - *** - วินาทีละ 1.80 บาท 1 บาทต่อเมกะไบต์
แพ็กเกจ ไอทอล์ก พลัส โรล โอเวอร์ 599 *500*133# 599 นาที - - - No - *** - วินาทีละ 1.80 บาท 1 บาทต่อเมกะไบต์
แพ็กเกจ ไอทอล์ก พลัส โรล โอเวอร์ 799 *500*134# 799 นาที - - - No - *** - วินาทีละ 1.80 บาท 1 บาทต่อเมกะไบต์
แพ็กเกจ ไอทอล์ก พลัส โรล โอเวอร์ 999 *500*135# 999 นาที - - - No - *** - วินาทีละ 1.80 บาท 1 บาทต่อเมกะไบต์
*** Free Social 12 month,จำนวนการใช้งานคงเหลือในแต่ละรอบบิลสามารถทบไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ ทั้งนี้ทบได้สูงสุดต่อเดือนไม่เกินจำนวนนาทีการโทรในแพ็กเกจ 

แพ็กเกจเน้นเน็ต

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
Package Name USSD (ฟรี) โทรทุกเครือข่าย (นาที) โทรในเครือข่าย (นาที) โทรในเครือข่าย (ช่วงเวลา) เน็ต 4G/3G (GB) Unlimited Data Flag Fair_Usage สิทธิพิเศษ โทรทุกเครือข่าย/นาที โทรทุกเครือข่าย/วินาที เน็ต 4G/3G
แพ็กเกจ อันลิมิเตด เน็ต เลิฟเวอร์ 350 *500*127# - 100 นาที - Unlimited speed 512 kbps. Yes - - 1.80 บาท - -
แพ็กเกจ อันลิมิเตด เน็ต เลิฟเวอร์ 450 *500*128# - 100 นาที - Unlimited speed 1 Mbps. Yes - - 1.80 บาท - -
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 299 *500*121# - - - 1.5 Yes - - - วินาทีละ 1.80 บาท -
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 399 *500*122# - - - 5 Yes 128 Kbps - - วินาทีละ 1.80 บาท -
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 599 *500*123# - - - 8 Yes 128 Kbps - - วินาทีละ 1.80 บาท -
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 699 *500*124# - - - 12 Yes 128 Kbps - - วินาทีละ 1.80 บาท -
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 899 *500*125# - - - 18 Yes 384 Kbps - - วินาทีละ 1.80 บาท -
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 1099 *500*126# - - - 25 Yes 384 Kbps - - วินาทีละ 1.80 บาท -


      
Live Chat X