ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริม Smart Combo สำหรับลูกค้าเติมเงิน

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจเสริม Smart Combo สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”)   ในระบบเติมเงินในนามบุคคลธรรมดา ที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
   
 2. วิธีการสมัครใช้บริการ: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม Smart Combo  นี้  โดยผ่านระบบ USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

  แพ็กเกจเสริม
  (ใช้งานต่อเนื่อง)
  วิธีสมัครใช้บริการ (USSD)
  Smart Combo 199 Smart Combo 199  กด *924*0199# โทรออก
  Smart Combo 399 Smart Combo 399  กด *924*0399# โทรออก
  Smart Combo 599 Smart Combo 599  กด *924*0599# โทรออก
  Smart Combo 799 Smart Combo 799  กด *924*0799# โทรออก

   
 3. อัตราค่าใช้บริการ: แพ็กเกจเสริม Smart Combo นี้มีอัตราค่าใช้บริการดังนี้

  แพ็กเกจเสริม
  (ใช้งานต่อเนื่อง)
  ราคา
  อายุการใช้งาน
  3G/EDGE/GPRS
  (42Mbps)
  โทรทุกเครือข่าย (นาที)
  รูปแบบการคิดเงิน
  Smart Combo 199 199 บาท 30 วัน 750MB หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่อง
  ที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps
  50 นาที ต่ออายุอัตโนมัติ
  Smart Combo 399 399 บาท 30 วัน 3 GB หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่อง
  ที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps
  100 นาที ต่ออายุอัตโนมัติ
  Smart Combo 599 599 บาท 30 วัน 6 GB หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่อง
  ที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps
  200 นาที ต่ออายุอัตโนมัติ
  Smart Combo 799 799 บาท 30 วัน 10 GB หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่อง
  ที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps
  300 นาที ต่ออายุอัตโนมัติ


  ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริมนี้เพียงครั้งเดียว สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องไปทุกรอบ 30 วันจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกก่อนถึงวันครบกำหนดตามรอบ 30 วัน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถตัดเงินค่าบริการของรอบถัดไปได้ ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครแพ็กเกจเสริมสมัครไว้โดยอัตโนมัติ และหากต้องการใช้บริการนี้อีก จะต้องทำการสมัครใหม่ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 2  

  3.1     แพ็กเกจเสริม Smart Combo 199 บาท คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 199 บาท รับสิทธิใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของบริษัท (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) และรับสิทธิโทรทุกเครือข่ายจำนวน  50 นาที นับจากเวลาที่สมัครใช้บริการ 
  3.2     แพ็กเกจเสริม Smart Combo 399 บาท คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 399 บาท รับสิทธิใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของบริษัท (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) และรับสิทธิโทรทุกเครือข่ายจำนวน  100 นาที นับจากเวลาที่สมัครใช้บริการ 
  3.3     แพ็กเกจเสริม Smart Combo 599 บาท คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 599 บาท รับสิทธิใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของบริษัท (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) และรับสิทธิโทรทุกเครือข่ายจำนวน  200 นาที นับจากเวลาที่สมัครใช้บริการ 
  3.4     แพ็กเกจเสริม Smart Combo 799 บาท คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 799 บาท รับสิทธิใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของบริษัท (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) และรับสิทธิโทรทุกเครือข่ายจำนวน  300 นาที นับจากเวลาที่สมัครใช้บริการ 

  Fair Usage Policy: บริษัทสงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นจำกัดหรือลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆในการรับส่งข้อมูลต่างๆการใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือการใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท
   
 4. การยกเลิกการใช้บริการ แพ็กเกจเสริม Smart Combo  ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งยกเลิกการใช้บริการก่อนถึงวันครบกำหนดตามรอบ 30 วัน โดยผ่าน USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างดังนี้

  แพ็กเกจเสริม
  วิธียกเลิกใช้บริการ
  (USSD)
  Smart Combo 199 กด *901*0199# โทรออก
  Smart Combo 399 กด *901*0399# โทรออก
  Smart Combo 599 กด *901*0599# โทรออก
  Smart Combo 799 กด *901*0799# โทรออก

   
 5. ผู้ใช้บริการสามารถสลับปรับเปลี่ยนระหว่างค่าโทรและค่าอินเตอร์เน็ต3G/EDGE/GPRSโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  5.1     การสลับปรับเปลี่ยนระหว่างค่าโทรและค่าอินเตอร์เน็ตมีอัตราดังนี้: เวลาโทร 1 นาทีเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เน็ต ได้ 4 MB หรืออินเตอร์เน็ตจำนวน 4MB เปลี่ยนเป็นจำนวนนาทีโทรได้ 1 นาที
  5.2     การสลับปรับเปลี่ยนระหว่างค่าโทรและค่าอินเตอร์เน็ต รวมถึงการตรวจสอบการใช้งานคงเหลือของแพ็คเกจเสริม Smart Combo สามารถทำ ได้โดยผ่านระบบ USSD กด *924# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ) และทำตามขั้นตอน
  5.3     ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางลัดในการการสลับปรับเปลี่ยนระหว่างค่าโทรและค่าอินเตอร์เน็ต สามารถทำผ่าน USSD (ไม่เสียค่าบริการ) ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างดังนี้

  แลกค่าโทร (นาที)
  เป็นจำนวนอินเตอร์เน็ต
  วิธีแลกผ่านระบบ (USSD)
  5 20 MB กด *924*1*1*1*1# โทรออก
  10 40 MB กด *924*1*1*1*2# โทรออก
  25 100 MB กด *924*1*1*1*3# โทรออก
  50 200 MB กด *924*1*1*1*4# โทรออก
  แลกจำนวนอินเตอร์เน็ต
  เป็นค่าโทร (นาที)
  วิธีแลกผ่านระบบ (USSD)
  20 MB 5 กด *924*1*1*2*1# โทรออก
  40 MB 10 กด *924*1*1*2*2# โทรออก
  100 MB 25 กด *924*1*1*2*3# โทรออก
  200 MB 50 กด *924*1*1*2*4# โทรออก


  5.4    การสลับปรับเปลี่ยนระหว่างค่าโทรและค่าอินเตอร์เน็ตทำได้ไม่เกิน 5 ครั้งต่อรอบ (30 วัน) เท่านั้น
   
 6. ค่าบริการส่วนที่เกินจากอัตราเหมาจ่ายตามข้อ 3 ทั้งหมด จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
   
 7. ในระหว่างที่ยังใช้บริการในแพ็กเกจเสริมนี้  ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้แพ็กเกจเสริมเหมาจ่าย “แบบคิดตามปริมาณการใช้งาน”เพิ่มได้ตามความต้องการโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
   
 8. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
 9. สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแพ็กเกจเสริมนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอดสิทธิคงเหลือไปใช้ต่อไปได้ หรือโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
   
 10. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้บริการนี้อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารธุรกิจปกติตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของนิติบุคคลทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นนิติบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกันภายใต้วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเอง, บุคคลอื่น หรือนิติบุคคล อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อ  หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้  หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใด ๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม  หรือเป็นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อหรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้หรือนำบริการไปใช้ ในการดำเนินการในลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  10.1  ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญา หรือข้อห้ามในสัญญา หรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการ    ใดๆ ให้เกิด หรือคาดหมาย หรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าในทางใด ๆ หรือ   
  10.2      ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
   
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
   
 12. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
   
 13. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางดังนี้ ทรูมูฟ เอช แคร์โทร 1331 หรือ ทาง Web site http://www.truemove-h.com

 

 

จำนวนคนดู16,127