BCM
Business Solutions

       การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :BCM) คือ การสร้างความยืดหยุ่นให้กับองค์กรด้วยการเตรียมการล่วงหน้าถึงสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดการหยุดชะงัก หรือส่งผลกระทบที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถให้บริการ หรือดำเนินการต่อได้
       ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ทุกๆ ธุรกิจย่อมเกิดความเสี่ยงได้ตลอดเวลาและอาจเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติได้ทุกเวลา จนบางครั้งองค์กรไม่สามารถวางแผนรองรับเพื่อป้องกันความเสียได้ทัน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย หรือความไม่สงบทางการเมือง ทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล ระบบการทำงาน สถานที่ หรือบุคคลากร และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา แต่ละธุรกิจจะมีแผนรองรับ หรือแรงต้านทานต่อสถานการณ์นั้นๆ ได้ไม่เท่ากัน เช่น โรงพยาบาล หากเกิดสถานการณ์ไฟดับ อาจเกิดความสูญเสียขึ้นได้มากมายจากตัวเลขทางสถิติพบว่า ธุรกิจที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน กว่า 87% เกิดความเสียหาย และไม่สามารถฟื้นฟูความเสียหายให้กลับมาเหมือนเดิม มีเพียงแค่ 13% เท่านั้นที่สามารถฟื้นฟู และแก้ไขให้กลับมาได้ (ข้อมูลจาก CIO Inside : BCM Team)
       การดำเนินธุรกิจ ไม่สามารถยอมรับกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ธุรกิจต้องสามารถให้บริการแก่ลูกค้าสามารถสื่อสารกับลูกค้าและพนักงานได้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ บนพื้นฐานของความปลอดภัย จึงเป็นที่มา และความสำคัญของการทำ BCMBCM หมายถึง
 

เริ่มต้นพิจารณา BCM สำหรับธุรกิจของท่าน

       ในการจัดทำ BCM ควรเริ่มพิจารณาถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ คำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทรัพยากรที่จำเป็นจะต้องใช้งาน โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ

1. บุคคลากร ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยอาจมีการอบรมเกี่ยวกับความรู้และรูปแบบ วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

2. แผนหรือรูปแบบการรับมือ ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการรับมือในแต่ละสถานการณ์ ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้งาน เช่น สถานที่ ข้อมูล เทคโนโลยีเป็นต้น นำมาสร้างเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อธุรกิจนั้นๆ
 

เทคโนโลยีหลักที่นำมาใช้กับ BCM

1. Cloud Computing

        ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเสมือนมี Server ขนาดใหญ่ ที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้จากทุกที่ ทุกเวลา ระดับความสามารถของ Cloud ในปัจจุบัน ถือได้ว่ามีความปลอดภัยในด้านข้อมูลสูงมาก สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งมีโปรแกรมที่ถูกนำมาปรับใช้ได้กับ Cloud มากมาย

2. Internet (Connectivity)

         อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการเข้าถึงโปรแกรม ข้อมูล หรือการดาวน์โหลดข้อมูลออกมาใช้ เชื่อมต่อข้อมูล และผู้ใช้ทุกคนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน

3. Mobility

         เทคโนโลยีที่จะทำให้เข้าถึงและเข้าใช้งาน ข้อมูล หรือโปรแกรม ได้จากทุกที่ ทุกเวลา
 

การทำ BCM เหมาะกับธุรกิจแบบใด?

        การทำ BCM เหมาะสมต่อธุรกิจทุกรูปแบบ เพราะ ทุกธุรกิจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยให้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดได้ต่อธุรกิจ ความสามารถในการรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิด การทำ BCM นั้น ไม่จำเป็นจะต้องทำในทุกๆ ส่วนของธุรกิจ สามารถเลือกรูปแบบ และบริการ ให้เหมาะสมกับความต้องการ และระดับความเสี่ยงในการทำงาน จัดทำเป็นรูปแบบของแผนรับมือที่เหมาะสมมากที่สุด เช่น ธุรกิจธนาคาร จะให้ความสำคัญกับการทำ BCM ในการเก็บรักษา และสำรองข้อมูล รวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ในแต่ละสาขาผ่าน ซึ่งไม่สามารถเกิดปัญหาได้แม้แต่นาทีเดียว เพราะ เป็นมาตรฐานการป้องกันความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการ เป็นต้น

 

ทำไมต้องทำ BCM กับ True?

         ทรู เป็นผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร หรือคอนเวอร์เจ้นซ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมากมาย พร้อมด้วยทีมเซอร์วิสที่พร้อมดูแลลูกค้าตลอด 24 ชม. และยังมีทีมงาน ICT Solution ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยวางแผนการทำ BCM ให้เหมาะสมกับทุกๆ ธุรกิจ

·Cloud Computing ภายใต้การดูของ True Internet Data Center (TIDC)ที่ได้รับมาตรฐาน ISO20000, ISO27001, ISO22301 เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย จึงสามารถไว้ใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลได้ในระดับสูง

·True Internet เป็นผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศไทย เชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างมั่นใจ ไม่มีสะดุด

·Truemove H   ผู้นำในตลาดการให้บริการด้านการสื่อสาร Mobile Network สามารถให้บริการในด้านการโทรศัพท์ในรูปแบบต่างๆ การส่ง SMS หรือการเชื่อมต่อผ่าน Mobile Internet ซึ่งนอกจากเทคโนโลยี 3G แล้ว Truemove H ยังเป็นเจ้าแรกที่ให้บริการ 4G ในประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมและพบข้อเสนอที่ตรงใจ ติดต่อตัวแทนขาย หรือ Business Call Center โทร. 02-900-9100


จำนวนคนดูทั้งหมด 18,802