Dealer Solution


           การทำธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง  ปัจจัยที่สามารถช่วยให้ธุรกิจนี้เติบโตได้คงหนีไม่พ้น การมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการให้บริการที่ดี การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในองค์กร ก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม ยิ่งการแข่งขันในธุรกิจยานยนต์ปัจจุบันมีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก ยิ่งต้องการเครื่องมือหรือโซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบทางธุรกิจ

เริ่มต้นธุรกิจศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์ – รถจักรยานยนต์ ด้วย Dealer Solution
 

1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กร

    • การโทรศัพท์หากันเองในกลุ่มฟรี (FMC)

ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ในการติดต่อกันเองภายในกลุ่ม ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์สำนักงาน โดยสามารถใช้ควบคู่กับแอพพลิเคชั่นสมุดรายชื่อ (iDirectory) ซึ่งสามารถบันทึกรายชื่อที่สามารถโทรหากันเองได้ฟรีลงไปในแอพพลิเคชั่นนี้ เป็นต้น

    • การทำเอกสารแนะนำสินค้า ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง (iCatalog) และแบบมีการตอบสนอง/เคลื่อนไหว

สามารถปรับเปลี่ยน และอัพเดทข้อมูลในเอกสารได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการพิมพ์เอกสารที่มักเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากเพราะข้อมูลล้าสมัย อีกทั้งยังสามารถใช้งาน และส่งให้กับ