Internet Solution
Products & Services

                ทรู ผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle ผู้เชื่อมโยงทุกกลุ่มสินค้าบริการและโครงข่ายเข้าไว้ด้วยกันจนได้รับ ความไว้วางใจสูงสุด จากลูกค้าองค์กรชั้นนำทุกรูปแบบและทุกขนาด พร้อมบริการสื่อสารครบวงจรผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างโอกาสและ ความสำเร็จให้องค์กรคุณก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และศักยภาพเหนือคู่แข่งขัน ด้วยบริการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารแบบครบวงจรระดับเวิลด์คลาสของประเทศไทย ผสานความเป็นผู้นำใน 3 ด้าน ได้แก่ สุดยอดเทคโนโลยีในการให้บริการอินเทอร์เน็ต โครงข่ายที่ได้มาตรฐานสากล และการบริการระดับแนวหน้า 
  

Media Services