"ถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ธุรกิจคงเดินใน speed ที่ช้ากว้านี้เยอะ หรือทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำ" โดยคุณคุณตะวัน เทวอักษร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด(มหาชน)
Business Experiences

แนวคิดการบริการและมุมธุรกิจของคุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ที่มีแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเติมเต็มคุณภาพให้กับธุรกิจสำนักพิมพ์

 


จำนวนคนดูทั้งหมด 801