"เครือข่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร จะให้ประโยชน์กับลูกค้าในทุกๆ ด้าน ทั้งโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และทีวี" โดยคุณวิโรจน์ กัปปิยจรรยา บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
Business Experiences

แนวคิดการบริการและมุมธุรกิจของคุณวิโรจน์ กัปปิยจรรยา กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ที่มีแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเติมเต็มคุณภาพให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 


จำนวนคนดูทั้งหมด 701