“เทคโนโลยีคือส่วนสำคัญที่ทำตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ดีที่สุด”โดยคุณธราภุช จารุวัฒนะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส
Business Experiences

       แนวคิดการบริการและมุมธุรกิจของคุณธราภุช จารุวัฒนะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส
 กับการบริหารธุรกิจที่มีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี คน และ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทำให้เกิดผลงานรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างลงตัว 

            

           


จำนวนคนดูทั้งหมด 1,096