“เทคโนโลยีช่วยให้เราบริหารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”โดยคุณภคมน สมบูรณ์เวชชการ Chief Operating Officer ร้าน Coffee D’ Oro บริษัทโกลเด้นครีม จำกัด
Business Experiences

            แนวคิดการทำงานและบริหารธุรกิจของคุณภคมน สมบูรณ์เวชชการ Chief Operating Officer  ร้าน Coffee D’ Oro ของบริษัทโกลเด้นครีม จำกัด ที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจในอนาคต

            


จำนวนคนดูทั้งหมด 1,069