“ธุรกิจหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา” โดยคุณรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Business Experiences

       แนวคิดการทำงานและหลักการบริหารของคุณรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันภัย ที่วันนี้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการสร้างแต้มต่อในการแข่งขัน

                  


จำนวนคนดูทั้งหมด 1,268