“ทำธุรกิจต้องมีความมุ่งมั่นและทำงานเป็นทีมเวิร์ค ” คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Business Experiences

                 ติดตามชมแนวคิดการทำงานและบริหารธุรกิจของ­ผู้บริหาร คุณสมชัย  สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

                  


จำนวนคนดูทั้งหมด 1,032