"เทคโนโลยีช่วยให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ" โดย นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ Chief Information Officer (CIO) โรงพยาบาลกรุงเทพ
Business Experiences

ติดตามชมแนวคิดการทำงานและบริหารธุรกิจของ­­ผู้บริหารคนเก่งอีกท่าน นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ Chief Information Officer (CIO) โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่มีมุมมองการบริหารที่น่าสนใจในการทำงานกับคู่ค้าธุรกิจ ตลอดจนผู้ร่วมงานในการทำงานร่วมกันและเจริญเติบโตไปด้วยกันของธุรกิจ

    


จำนวนคนดูทั้งหมด 1,324