“การทำงานร่วมกันเป็นเหมือนบิสิเนส พาร์ทเนอร์ จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตไปด้วยกัน” โดยคุณหัสดินทร์ เอี่ยมชีรางกูร Chief Operation Officer บริษัทแอดส์แทรคทีฟจำกัด
Business Experiences

ติดตามชมแนวคิดการทำงานและบริหารธุรกิจของ­­ผู้บริหารคนเก่งอีกท่าน คุณหัสดินทร์ เอี่ยมชีรางกูร Chief Operation Officer บริษัทแอดส์แทรคทีฟจำกัดที่มีมุมมองการบริหารที่น่าสนใจในการทำงานกับคู่ค้าธุรกิจ ตลอดจนผู้ร่วมงานในการทำงานร่วมกันและเจริญเติบโตไปด้วยกันของธุรกิจ  


               


จำนวนคนดูทั้งหมด 1,530