Activities & Seminars / กิจกรรมและงานสัมมนา
25

เม.ย. 2559

ทรูบิสิเนสจัดอัพเดทเทรนด์และนวัตกรรมธุรกิจแก่กลุ่มผู้บริหาร SCG


          ทรูบิสิเนสจัดอัพเดทเทรนด์และนวัตกรรมธุรกิจแก่กลุ่มผู้บริหาร SCG ร่วมผลักดัน ICT มุ่งเสริมสร้างศักยภาพองค์กรลูกค้าสู่ความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง 

          เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา ทรูบิสิเนสจัดงานสัมมนาย่อยมอบแก่ลูกค้าองค์กร SCG โดยเน้นการนำนวัตกรรมด้าน ICT ของกลุ่มทรูฯและในเครือ หวังมีส่วนร่วมผลักดันศักยภาพธุรกิจกลุ่ม SCG สู่ความเป็นผู้นำได้อย่างเหนือระดับ ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีทีมผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมฟังการบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้กว่า 100 คน

          สำหรับแต่ละหัวข้อการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายด้าน มาบรรยายในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ในหัวข้อเรื่อง True Innovation นวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นำ พร้อมอัพเดทเทรนด์ไอที ที่มีความจำเป็นในธุรกิจ, คุณชุติกาญจน์ เธียรเจริญชัย ในหัวข้อ ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบน digital platform ที่พึ่งเปิดให้บริการใหม่ล่าสุด พร้อมรองรับ  IT trend 2016-2017, คุณเฉลิมพล วงค์แก้ว ในหัวข้อ Power of speech in digital age กับความสามารถในการประยุกต์ speed recognition เพื่อใช้งานกับธุรกิจของคุณ, คุณชลธวรรณ สวัสดี หัวข้อ Cloud Business Practice บรรยายถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับบริษัททั้งในและต่างประเทศ กับการนำ Cloud ไปใช้ในธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน แถมยังลดต้นทุนความเสี่ยงในธุรกิจได้อย่างไร, คุณเอกชัย สุวรรณาลัย ในหัวข้อ Smart Transport ระบบบริหารจัดการยานพาหนะอัจฉริยะ  ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย (Safety) ให้แก่ผู้ขับและยานพาหนะ ทั้งยังช่วยบริหารค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของกิจการ

          การจัดงานครั้งนี้ ทรูบิสิเนส หวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาองค์กรลูกค้าในด้านธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมไม่หยุดยั้งที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของลูกค้าทรูบิสิเนสต่างๆ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจากกลุ่มทรูฯ ในอนาคตอีกด้วย
จำนวนคนดูทั้งหมด 1,909