“ทำให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก”
โดยดร.สมศักดิ์ วาทินชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
Business Experiences

ติดตามชมแนวคิดการทำงานและบริหารธุรกิจของ­ผู้บริหาร ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด ที่มีปรัชญาประจำใจที่น่าสนใจในการบริหารธุรกิจ ซึ่งนอกจากช่วยลดข้อผิดพลาด ลดความเสียหาย ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ

     

               


จำนวนคนดูทั้งหมด 1,832