"ทิศทางเป็นเรื่องสำคัญ ความสามารถเยอะแต่ทิศทางผิดก็ทำให้เราหลงทาง" โดยคุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ บริษัทดีทีซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Business Experiences

ติดตามชมแนวคิดการทำงานและบริหารธุรกิจของ­ผู้บริหาร บริษัทดีทีซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดย คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ Chief Executive Officer ที่ให้ความสำคัญในการกำหนดทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

               

                  


จำนวนคนดูทั้งหมด 1,336