จากวันนั้นถึงวันนี้ ไม่ว่าโลกและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราพร้อมจะปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าให้เกิดขึ้นแก่องค์กร ลูกค้าและสังคมไทย เราเป็นองค์กรที่กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆ มานำเสนอ และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทรูสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย ด้วยการนำศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมในวงกว้าง จนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ เรายังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ภายใต้หลักการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเติมเต็มชีวิตของคนไทย และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

รางวัลที่เราภูมิใจ
Brand and Marketing Award

กลุ่มทรู คว้า 2 รางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 2014 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards


ทรู องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการตลาด รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2013


Corporate Social Responsibility (CSR)

ทรู คว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลก ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในงาน The 42nd International Exhibition of Inventions, Geneva 2014


กลุ่มทรู คว้า 3 รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2013