ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวโครงการ "Smile Voice เสียงสร้างสุข" พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
เปิดตัวโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

 

 

กรุงเทพฯ 13 มกราคม 2560 – ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิคนตาบอดไทย และพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและภาคสังคม ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ซัมซุง กาแลคซี่ The Guidelight และบริษัท กล่องดินสอ จำกัด ร่วมพัฒนาโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” มุ่งสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอด ได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและความรู้ผ่านหนังสือเสียงที่มีคุณภาพและหลากหลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการศึกษาแก่คนตาบอดที่มีประมาณ 700,000 คน ทั่วประเทศ ทั้งการส่งเสริมให้เข้าถึงสื่อที่หลากหลายเพื่อการอ่าน การสนับสนุนโทรศัพท์มือถือและชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสำหรับคนตาบอด การใช้แอพพลิเคชั่น Read for the Blind เพื่อการบันทึกเสียงและการเข้าฟัง รวมทั้งการสนับสนุนคนตาบอดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “นอกเหนือจากภารกิจด้านการพัฒนาตลาดทุน การพัฒนาด้านสังคมเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญ โครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” จะมีการเชิญชวนพนักงานจากภาคส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแก่คนตาบอด  เนื่องจากปัจจุบันหนังสือเสียงมีไม่ถึงร้อยละ 3 ของคนตาบอดทั่วประเทศที่มีถึงประมาณ 700,000 คน ความต้องการหนังสือเสียงทั้งความรู้ ข่าวสารที่อยู่ในความสนใจของคนตาบอดจึงยังมีอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ www.setsocialimpact.com เป็นช่องทางที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการอ่านหนังสือเสียงมาเผยแพร่ให้อาสาสมัครได้ศึกษาและพัฒนาคุณภาพการอ่านหนังสือเสียงด้วยโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมต่อไป”

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงผ่านหนังสือเสียง อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ มาร่วมเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้พิการ ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” โดยริเริ่มพัฒนา “Blind SIM” ซิมที่ตอบโจทย์ผู้พิการทางสายตา ให้เข้าไปฟังหนังสือเสียง ใช้แอพพลิเคชั่นสื่อสารได้ไม่จำกัดดาต้าในราคาพิเศษ และโทรเข้าศูนย์ข่าวสารทางเสียง 1414 ได้ฟรี รวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น สมัครเป็นจิตอาสาร่วมอ่านหนังสือเสียง ผ่านแอพพลิเคชั่น Read for the Blind โดยมีพนักงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,600 คน

 

นายวิชัย พรพระตั้ง รองประธานองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า  “แอพพลิเคชั่น Read for the Blind  เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง ซัมซุง กาแลคซี่ คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์  และมูลนิธิคนตาบอดไทย โดย ซัมซุง กาแลคซี่ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดวัตถุประสงค์อันดีของเรา ที่ต้องการปลุกจิตสำนึกในการทำความดีให้กับทุกคนผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แทรกอยู่ในทุกกิจกรรมตลอดการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่ผ่านมา แอพพลิเคชั่น Read for the Blind ได้เพิ่มจำนวนหนังสือเสียงในประเทศไทยจากเดิมที่มีอยู่เพียง 5,000 ชิ้น เป็น 33,000 ชิ้นที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 ปี และมีอีกกว่า 1 แสนชิ้นที่รอให้คนไทยช่วยกันอ่านให้สมบูรณ์ โดยเราเชื่อว่าโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” จะช่วยขยายฐานจำนวนจิตอาสาไปในวงกว้างยิ่งขึ้น และจะช่วยเพิ่มจำนวนบทความและหนังสือเสียง รวมไปถึงประเภทของเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น Read for the Blind ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้พิการทางสายตา”

 

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิคนตาบอดไทย  ได้ชี้ถึงความสำคัญของหนังสือเสียงว่าเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ช่วยเสริมปัญญา สร้างความรู้ให้กับคนตาบอด ซึ่งสำหรับคนทั่วไปในปี หนึ่งจะมีหนังสือให้เลือกอ่านมากมาย แต่สำหรับคนตาบอดแล้ว ต่อให้ได้รับหนังสือมาแล้ว ยังเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความรู้ ความบันเทิงจากหนังสือเล่มนั้นๆ  ดังนั้น หนังสือหรือบทความเสียงจึงจำเป็นต่อคนตาบอดเป็นอย่างยิ่ง อันจะช่วยเสริมความรู้ด้านการศึกษา ความบันเทิง รวมถึงการประกอบอาชีพของคนตาบอดต่อไปในอนาคต

 

  


      
Live Chat X