ทรูวิชั่นส์พร้อมออกอากาศ 7 ช่องรายการใหม่เริ่ม 1 ม.ค. 2560 

ทรูวิชั่นส์พร้อมออกอากาศ 7 ช่องรายการใหม่เริ่ม 1 ม.ค. 2560

 

กรุงเทพฯ 29 ธันวาคม 2559 - ทรูวิชั่นส์แจ้งพร้อมปรับเพิ่ม 7 ช่องรายการ ที่ล่าสุดได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ให้ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ช่อง Warner TV, Sony Channel, Paramount, Fox Action Movies, Celestial Classic Movies, Food Network HD  และTrue Films HD 2 พร้อมจัดเตรียมสิทธิอัพเกรดแพ็กเกจให้ท่านสมาชิกได้รับชมแพ็กเกจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับแก่สมาชิกเป็นเวลา 1 เดือน และสมาชิกแพลทินัมจะได้รับ True Reward Points บน True Black Card เพิ่ม 1,000 คะแนน  นอกจากนี้สำหรับสมาชิกที่เพิ่งสมัครหรือเป็นสมาชิกไม่ถึง 6 เดือนและมีความประสงค์จะยกเลิก หรือดาวน์เกรดแพ็กเกจ ก็จะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตั้งหรือค่าสมาชิกแรกเข้าเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่สมัครรายปี หรือราย 6 เดือน หากประสงค์จะยกเลิก ก็จะทำการคืนเงินให้ตามสัดส่วนเวลาที่ยังไม่ได้รับบริการ

 

ทั้งนี้แผนเยียวยาสมาชิกที่ได้นำเสนอให้ กสท. พิจารณาเพิ่มเติมมีดังนี้

1.  ทรูวิชั่นส์จะนำช่องรายการใหม่จำนวน 7 ช่องมาออกอากาศทดแทน ได้แก่ ช่องรายการ Warner TV, Paramount Channel HD, Celestial Classic Movies, Food Network, Fox Action Movies HD, Sony Channel และ True Film HD 2 โดยบริษัทฯ พร้อมที่จะออกอากาศช่องรายการดังกล่าว ให้แก่สมาชิกได้รับชมอย่างต่อเนื่องทันทีที่ช่องรายการในเครือ HBO ยุติการออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2560

 

2.   ทรูวิชั่นส์จะปรับระดับสมาชิกให้ได้รับบริการในแพ็กเกจที่สูงขึ้น 1 ระดับให้แก่สมาชิกในแพ็กเกจโกลด์, ซูเปอร์แฟมิลี่, สปอร์ตแฟมิลี่, สมาร์ทแฟมิลี่ และแฮปปี้แฟมิลี่ เป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสมาชิกแพลทินัมจะได้รับ True Reward Points บน True Black Card เพิ่ม 1,000 คะแนน  

 

3.   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะยกเลิกบริการ หรือปรับลดแพ็กเกจที่ได้ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการยุติการให้บริการช่องรายการในเครือ HBO นั้น สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการให้บริการ และในกรณีที่สมาชิกดำรงสถานะการเป็นสมาชิกไม่ครบ 6 เดือนตามระยะเวลาที่ได้ทำความตกลงร่วมกัน รวมถึงสมาชิกที่สมัครใช้บริการทรูวิชั่นส์ควบคู่กับบริการอินเตอร์เน็ตทรูออนไลน์ หรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟเอช ที่ยังคงดำรงสถานะการเป็นสมาชิกไม่ครบ 12 เดือนตามที่ได้ทำความตกลงร่วมกันนั้น บริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าติดตั้งหรือค่าสมาชิกแรกเข้าที่บริษัทฯ ได้ยกเว้นการเรียกเก็บเมื่อมีการสมัครใช้บริการทรูวิชั่นส์แต่อย่างใด โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

 

4.    สำหรับสมาชิกที่ได้สมัครใช้บริการทรูวิชั่นส์โดยชำระค่าบริการล่วงหน้าเป็นรายปีหรือราย 6 เดือน และประสงค์ที่จะยกเลิกบริการก่อนกำหนด อันเนื่องมาจากการยุติการให้บริการช่องรายการในเครือ HBO นั้นสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการให้บริการ และบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าตามสัดส่วนจำนวนวันที่เหลือที่ยังไม่ได้รับบริการ  โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

สมาชิกทรูวิชั่นส์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-2727 หรือwww.truevisionsgroup.com


      
Live Chat X