ซีพีเอฟ และทรู รับมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ จากผลงาน Smart Farm Kare และ MEM 

ซีพีเอฟ และทรู รับมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย

ที่เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ

จากผลงาน Smart Farm Kare และ MEM

กรุงเทพฯ 20 ธันวาคม 2559 - พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (กลาง)  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ จัดโดยสำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งในโอกาสนี้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดย นายไพบูลย์ นารัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานกลาง สายธุรกิจสุกร เป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตร จากผลงาน PRRSV PLUS SMARTDX (Smart Farm) ที่ซีพีเอฟ และกลุ่มทรู ร่วมกับ สถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างสรรค์ขึ้นและได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด้าน "In Recognition of Excellent and Creative Efforts to Invent" ในงาน Seoul International Invention Fair 2016 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ขณะที่กลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ที่ 4 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร เข้ารับประกาศนียบัตรจากผลงานนวัตกรรม “Kare” แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งคว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ Korea Invention Promotion Association รวมถึงผลงาน MEM (My Eye Memory) อุปกรณ์จดจำเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ที่ได้รางวัลชมเชย จากงาน “The 12th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2016) ณ ประเทศไต้หวัน ในงานแถลงข่าว "การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่

 

เกี่ยวกับ ผลงาน PRRSV PLUS SMARTDX หรือ Smart Farm

PRRSV PLUS SMARTDX คือ การพัฒนาระบบส่งผลการชันสูตรโรคที่สำคัญในสุกรผ่านระบบ Cloud Smart Farm โดยรายงานผลการตรวจผ่านทางแอพพลิเคชั่นสู่เจ้าของฟาร์ม หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการป้องกันและการรักษาโรคได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้จะทำให้ทราบเจ้าของฟาร์มและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทราบผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำได้อย่างรวดเร็วผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยระบบจะส่งผลการชันสูตรโรคที่สำคัญผ่านระบบ Cloud Smart Farm สามารถนำไปใช้ในฟาร์มสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะทำให้เจ้าของฟาร์ม หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทราบผลการตรวจโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เป็นการลดเวลาในการรายงานผลการตรวจจากแบบเดิม ทำให้ลดการสูญเสียอันจะเกิดจากสัตว์ที่ป่วยรุนแรงมากขึ้นจนถึงแก่ชีวิตได้

 

เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Kare และอุปกรณ์จดจำ (MEM)

Kare เป็นแอพพลิเคชั่นการศึกษาที่กลุ่มทรู ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการปฏิบัติตนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  สู่การช่วยเหลือตนเองแบบบูรณาการสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เช่น บ้าน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร เพื่อการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ และสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองเพื่อการเข้าสู่สังคมได้ดียิ่งขึ้น รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaispecialcare.com

 

อุปกรณ์จดจำ (MEM) หรือ My Eye Memory เป็นผลงานนวัตกรรมที่กลุ่มทรู ได้นำมาพัฒนาต่อยอดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ให้สามารถบันทึกข้อมูลด้วยการกดปุ่มตามอักษรเบรลล์ และย้อนกลับไปฟังความถูกต้องได้ รวมถึงแก้ไขข้อมูล ทำสำเนา และส่งข้อมูลที่บันทึกไปยังอุปกรณ์ไอที เพื่อส่งต่อข้อความหรือสร้างเอกสารให้คนอื่นได้ รองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่สะดวก ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตา สามารถใช้จดบันทึกการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


      
Live Chat X