ผู้บริหารทรู รับเข็มเสมาคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณบัตร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 

ผู้บริหารทรู รับเข็มเสมาคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณบัตร
ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559

 

 

กรุงเทพฯ 5 เมษายน 2559 - พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ผู้บริหาร กลุ่มทรู นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  โดยมี  ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบ รวมทั้งให้แก่ นายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 124 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา

 


      
Live Chat X