กลุ่มทรู สนับสนุน ปปช. จัดกิจกรรมช่อสะอาด ปีที่ 5 พร้อมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต 

กลุ่มทรู สนับสนุน ปปช. จัดกิจกรรมช่อสะอาด ปีที่ 5
พร้อมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์สื่อหยุดการโกง

 

กรุงเทพฯ 16 มิถุนายน 2558 – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ  (แถวยืน ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ด้วยความสนับสนุนของ กลุ่มทรู โดย ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (แถวยืน ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร แถลงข่าวการประกวดรางวัลช่อสะอาด ปีที่ 5 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องด้วยดี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ด้านรายการทีวี ด้านโฆษณา ด้านข่าว และในปีนี้ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สามารถเสนอชื่อรายการหรือสื่อสร้างสรรค์เข้าประกวดได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ปปช. ยังได้จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชั่น ภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริตหรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ระดับมัธยมศึกษา 2.ระดับอุดมศึกษา และ 3.ระดับบุคคลทั่วไป
 


ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้ร่วมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สื่อต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งยังประมวลภาพการมอบรางวัล ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ กว่า 27 ช่อง และช่องดิจิตอลทีวีของกลุ่มทรู ได้แก่ TRUE4U และ TNN24 ตลอดจนนำศิลปินทรูเอเอฟ ได้แก่ หงส์หยก เหินฟ้า ตอง AF10 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีของการต่อต้านคอร์รัปชั่น