ทรู จับมือ สวทศ. เปิดโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 20 ชวนเยาวชนส่งโครงงานหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต” 

ทรู จับมือ สวทศ. เปิดโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 20
ชวนเยาวชนส่งโครงงานหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต” ชิงทุนการศึกษารวมกว่าแสนบาท

พิเศษ! โรงเรียนทีมผู้ชนะจะได้รับสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา

 

กรุงเทพฯ 26 พฤษภาคม 2558 – กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย เปิดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 20 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต” เชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยไม่เกิน 6 โครงงานต่อโรงเรียน ซึ่งสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 3 ประเภท ได้แก่ โครงงานประเภทสำรวจ โครงงานประเภททดลอง และ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ที่นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ศึกษาหาความรู้ สังเกต เพื่อให้ได้คำตอบทางวิทยาศาสตร์ และนำมาสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงนำไปขยายผลสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงงานที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมแสดงผลงานและนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการใน  วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทีมที่ชนะการประกวด จะได้รับทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท และทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนของทีมที่ได้รับเหรียญทองยังได้รับอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาอีกด้วย

นักเรียนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.trueplookpanya.com ส่งโครงงานพร้อมใบสมัครมาที่ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย เลขที่ 222 (โรงแรมใบหยกสกาย) ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายใน 3 กรกฎาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-699-6279

 


      
Live Chat X