ทรู ส่งมอบทรู สมาร์ท แท็บเล็ต 2,000 เครื่องแก่มูลนิธิออทิสติกไทย 

ทรู ส่งมอบ ทรู สมาร์ท แท็บเล็ต 2,000 เครื่องแก่มูลนิธิออทิสติกไทย
งานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2558

 

  

กรุงเทพฯ  3 เมษายน 2558 – เนื่องในงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2558  นางนภา เศรษฐกร (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับมอบทรูสมาร์ท แท็บเล็ต จำนวน 2,000 เครื่องที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น ออทิสติก หนึ่งในผลงานนวัตกรรมของกลุ่มทรู พร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต จากกลุ่มทรู โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งนำไปมอบต่อให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานมูลนิธิฯ และนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกตามศูนย์บริการฝึกอบรมบุคคลออทิสติกกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งการส่งมอบแท็บเล็ต ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้สานต่อโครงการทำดีให้พ่อดู ปีที่ 9 ตอน “ปั่นเพื่อให้” เชิญชวนนักปั่นจักรยานผู้สนใจร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  โดยวางเป้าหมายที่จะมอบแท็บเล็ต เท่ากับจำนวนนักปั่น 2,000 คนที่มาร่วมโครงการ สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่ต้องการ “Creating a Better Life for the Disabled” ด้วยเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ สามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนในสังคม

ในภาพ จากซ้ายไปขวา

1.    ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2.    ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
3.    นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
4.    นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
5.    นางยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6.    นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย และนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
7.    นายพโยม ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ