ใหม่! โปรโมชั่นโทรไปต่างประเทศผ่านรหัส 006

โทรไปประเทศบังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ผ่านรหัส 006 นาทีที่ 6 ขึ้นไปเหลือนาทีละ 3 บาท
สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เท่านั้น


ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โปรโมชั่นนี้โทรได้เลยไม่จำเป็นต้องสมัคร

ประเทศ อัตราค่าโทร นาทีที่ 1-5
(บาท/นาที)
อัตราค่าโทร นาทีที่ 6 เป็นต้นไป
(บาท/นาที)
บังคลาเทศ 14 3
อินเดีย 10 3
ปากีสถาน 22 3
กัมพูชา 9 3
เวียดนาม 9 3
อินโดนีเซีย 7 3

อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%