บริการ True E-Bill มีรูปแบบการให้บริการ และวิธีการสมัครอย่างไร

รูปแบบการให้บริการ

 1. บริการรับใบแจ้งค่าผ่านทาง SMS : ได้รับ SMS เพียงอย่างเดียวจะไม่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการ

  วิธีการสมัคร
  • กด *903# แล้วกดโทรออก (ฟรี)
  • พิมพ์ EB ส่งไปที่ 90303 (ฟรี)
  • แอพพลิเคชั่น True i-Service
  • Call Center 1242 / Shop 
   
 2. บริการรับใบแจ้งค่าผ่านทาง E-Mail : ในรูปแบบของไฟล์สกุล PDF เปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat ® version 5.5 ขึ้นไป
  *ลูกค้าจะต้องมีโปรแกรม Winzip เพื่อใช้ในการเปิดไฟล์*

  วิธีการสมัคร
  • พิมพ์ EB (เว้นวรรค) ตามด้วย e-mail address ส่งไปที่ 90303 (ฟรี) 
  • แอพพลิเคชั่น True i-Service
  • Call Center 1242 / Shop

ข้อมูลในไฟล์ประกอบด้วย

 • หน้าใบแจ้งค่าใช้บริการ (หน้า 1)
 • หน้าคำอธิบายเพิ่มเติม (หน้า 2)
 • หน้าวิธีชำระค่าบริการ (Payment methods)