การเลือกโหมดเครือข่าย 2G, 3G และ 4G สำหรับโทรศัพท์มือถือและแอร์การ์ดรุ่นต่างๆ