การเปิด - ปิด โหมดเครื่องบิน สำหรับ OPPO Find Clover & Find Muse

  1. เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก Airplane Mode <โหมดเครื่อบิน>
  3. หลังจากเปิดแล้ว จะพบรูปเครื่องบินด้านบนหน้าจอ

ดาวน์โหลดคู่มือเพิ่มเติม คลิก