ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูมูฟ เอช รูปแบบบิลปกติ

คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการแบบบิลปกติที่ได้รับ
ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม คลิก