ย้ายค่ายมีขั้นตอนอย่างไร

  • เช็คความพร้อมก่อนย้ายค่าย
  • กรอกแบบฟอร์ม เลือกโปรโมชั่นพร้อมรับซิม
  • รอดำเนินการย้ายค่ายภายใน 3 วัน และรอรับ SMS แจ้งวันโอนย้ายสำเร็จ
ข้อควรรู้
  • การขอย้ายค่ายใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
    นับจากวันที่ยื่นเอกสารขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการยื่นเอกสารและจำนวนคำขอใช้บริการ
  • ระหว่างการขอย้ายค่ายเบอร์ของท่านยังคงสามารถใช้งานได้ปกติ
  • สะดวกและรวดเร็วขึ้น กรุณานำใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินล่าสุดจากเครือข่ายเดิมมา เพื่อตรวจสอบข้อมูล
    ที่จดทะเบียนกับเครือข่ายเดิมได้อย่างถูกต้อง