ตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (IR)อย่างไร

ลูกค้าทรูมูฟเอช ระบบรายเดือนสามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการและอัตราค่าบริการ สำหรับเครือข่ายที่จะนำไปใช้งานที่ต่างประเทศคลิก

 ใบแจ้งยอดค่าบริการจากการใช้งานในต่างประเทศมีโอกาสเกินจากวงเงินที่ได้รับ และอาจไม่ตรงตามรอบบิลที่ใช้งาน เนื่องจากความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลการใช้งานจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ ประมาณ 1 - 2 วัน