ก่อนเดินทางไปต่างประเทศต้องเตรียมตัวอย่างไร

 1. ตรวจสอบประเทศและเครือข่ายที่สามารถใช้บริการได้ มีเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ใดบ้าง และมีการคิดอัตราค่าบริการเท่าไหร่
  เพื่อให้เลือกใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสมเมื่อเดินทางไปถึงต่างประเทศ
 2. เช็คระบบของรุ่นโทรศัทพ์ที่ใช้งาน เพื่อความมั่นใจว่าสามารถรองรับย่านความถึ่ของประเทศที่จะเดินทางไป
 3. แนะนำลูกค้าทำการ ยกเลิกการโอนสาย (Call forwarding) เพื่อไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางไปใช้งานที่ต่างประเทศ
  (กรณีรับสายไม่ได้ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนการโทรทางไกลต่างประเทศจากประเทศนั้นๆ กลับมายังประเทศไทย
  ในอัตราโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (IR))
 4. การปิดการใช้งาน Data เพื่อความมั่นใจไม่ต้องคอยกังวลกับค่าใช้จ่ายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือที่ต่างประเทศ แนะนำให้ปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตชั่วคราวก่อนออกเดินทาง
  • ปิด Data ที่ตัวเครื่องโทรศัพท์
  • ปิด Data ผ่าน USSD กด *902*02# โทรออก
  • ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1331 ให้ระงับการใช้ Data ชั่วคราว
 5. วงเงินการใช้งาน จะมีการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ ซึ่งอาจจะล่าช้าประมาณ 1-2 วัน หลังการใช้
  งาน อาจมีผลทำให้ค่าบริการเกินจากวงเงินที่คุณได้รับ ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวเกิดจากการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงใน ต่างประเทศ
 6. ก่อนเดินทางแนะนำให้ศึกษาก่อนว่าประเทศที่จะเดินทางไปนั้นใช้กระแสไฟกี่โวลด์ และใช้ปลั๊กไฟฟ้าแบบใด เพื่อจะได้เตรียมปลั๊กไฟ
  หรือเครื่องชาร์ตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่รองรับกับเต้าเสียบของประเทศที่จะเดินทาง