ต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่น ทำอย่างไร

สำหรับลูกค้าระบบรายเดือน

  • IVR *9399 กด 2 (ค่าบริการ 1 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับลูกค้าระบบเติมเงิิน

  • IVR 9305 กด 1 ฟรี (ค่าบริการในการโทรเข้า IVR ฟรี)
    *ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน โปรโมชั่น ซึ่งขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขาย*