การตั้งค่า APN สำหรับ iPad

การตั้งค่า APN สำหรับ iPad

 

 1. ที่หน้าเมนูหลัก สังเกตมุมบนซ้ายมือ จะปรากฎขีดสัญญาณและชื่อเครือข่าย พร้อมสัญลักษณ์แจ้งจับสัญญาณ Data ใดอยู่เช่น
  - TRUE-H = Truemove H
  - 3G = จับสัญญาณ Data 3G (ถ้าเป็น G = GPRS / E = EDGE)

  กรณีไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตให้เข้าไปที่ Settings [ตั้งค่า]

 2. ด้านซ้ายมือ เลือก Cellular Data [ข้อมูลมือถือ] หัวข้อต่าง ๆ ด้านขวามือให้เลือกดังนี้
  Cellular Data [ข้อมูลมือถือ] = ON
  Data Roaming [โรมมิ่งข้อมูล]= ON
  จากนั้นเข้าไปที่ APN Settings [ตั้งค่า APN]

 3. จะปรากฎหน้าจอการตั้งค่า APN ทำการตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้ (สำหรับเครือข่าย TrueMove H)
  - APN = internet
  - Username [ชื่อผู้ใช้] = true
  - Password [รหัสผ่าน] = true
  จากนั้นเลือกที่คำว่า Cellular Data [ข้อมูลมือถือ] ที่อยู่มุมบนซ้ายมือ

 4. จะกลับมาที่หน้าจอ Cellular Data [ข้อมูลมือถือ] อีกครั้ง

 5. จากนั้นกดปุ่ม Home ที่อยู่ด้านล่าง ตรงกลางของ iPad

 6. เมื่อกลับมาหน้าจอปกติแล้ว ให้คลิกที่ Safari

 7. พิมพ์ชื่อเว็บที่ต้องการ เพื่อทดสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต