การตั้งค่า APN ใช้งาน Internet ด้วยตัวเอง (APN Settings)

คุณสามารถตั้งค่า APN ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ เพื่อเล่นอินเทอร์เนต คลิก
สำหรับ iPad คลิก