IVR & USSD Self Service สำหรับลูกค้าระบบรายเดือน

ลูกค้าระบบรายเดือนสามารถจัดการกับทุกบริการได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง โดยทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) หรือผ่านช่องทางแบบด่วนพิเศษ (USSD) คลิก