ขั้นตอนการเปิด Data Roaming เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต สำหรับเครื่อง OPPO

  1. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก เครือข่าย (Wireless & network)
  3. เลือก โรมมิ่งข้อมูล (Data roaming)
  4. เลือก ตกลง (OK)
  5. สัญลักษณ์สัญญาณแสดงตัว R ขึ้น สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ

ดาวน์โหลดคู่มือเพิ่มเติม คลิก