การปิดการเล่นวีดีโออัตโนมัติบน Facebook สำหรับโทรศัพท์มือถือ

การปิดการเล่นวีดีโออัตโนมัติบน Facebook สำหรับโทรศัพท์มือถือ

สำหรับ iOS

 1. เข้า App Facebook เลือกเมนู เพิ่มเติม [More] 2. เลือก การตั้งค่า [Settings] 3. เลือก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ [Account Settings] 4. เลือก วีดีโอและรูปภาพ [Videos and Photos] 5. หัวข้อ การตั้งค่าวีดีโอ [VIDEO SETTINGS] เลือกที่ เล่นอัตโนมัติ [Autoplay] 6. สามารถเลือกการเล่นวีดีโอได้ดังนี้ 
 • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและ Wi-Fi เปิดอยู่ [On Mobile Data and Wi-Fi Connections]
  คือ การเล่นวีดีโออัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ตบนมือถือหรือสัญญาณ Wi-Fi
 • เปิดการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi เท่านั้น [On Wi-Fi Connections Only] คือ การเล่นวีดีโออัตโนมัติ
  ทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi เท่านั้น
 • ไม่ต้องเล่นวีดีโออัตโนมัติ [Never Autoplay Videos] คือ การไม่เล่นวีดีโออัตโนมัติ
  นอกจากผู้ใช้งานกดดูวีดีโอเอง


สำหรับ Android

 1. เข้า App Facebook เลือกเมนู เพิ่มเติม [More] และเลือก การตั้งค่าแอพ [App Settings]


   
 2. เลือก หัวข้อ วีดีโอจะเริ่มเล่นอัตโนมัติ [Videos play automatically]


   
 3. สามารถเลือกการเล่นวีดีโอได้ดังนี้
 • เปิด [On] คือ การเล่นวีดีโออัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ตบนมือถือหรือสัญญาณ Wi-Fi
 • Wi-fi เท่านั้น [Wi-fi only] คือ การเล่นวีดีโออัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi เท่านั้น
 • ปิด [Off] คือ การไม่เล่นวีดีโออัตโนมัติ นอกจากผู้ใช้งานกดดูวีดีโอเอง

ดาวน์โหลดคู่มือเพิ่มเติม คลิก