4G Share Plan กับการรับสิทธิเป็นเจ้าของ iPhone 5C

จ่ายค่าบริการล่วงหน้าได้รับฟรี iPhone 5C 8GB มูลค่า 14,900 บาท (ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 975 บาท ที่ทรูช้อป ในวันที่รับเครื่อง) เมื่อเปิดใช้เบอร์ใหม่ ด้วยโปรโมชั่น 4G Share Plan ที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 เดือนติดต่อกันนับจากเปิดเบอร์ใหม่ และชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสามารถนำไปหักชำระบริการรายเดือนได้ 10 รอบบิล