เงื่อนไขและขั้นตอนในการลงทะเบียนแสดงตน ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน

เงื่อนไขและขั้นตอนในการลงทะเบียนแสดงตน

1. สิ่งที่ต้องเตรียม

 • โทรศัพท์พร้อมซิมเติมเงินที่ต้องการลงทะเบียน
 • เอกสารสำหรับคนไทย สามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประจำตัวข้าราชการ
  • ใบขับขี่
 • เอกสารสำหรับชาวต่างชาติ สามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ดังนี้
  • หนังสือเดินทางของต่างประเทศ (พาสปอร์ต)
  • บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว

2. ติดต่อลงทะเบียน

 • ทรูช้อปทั่วประเทศ
 • ตัวแทนที่มีสัญลักษณ์ 2 แชะ
 • ร้าน TG
 • ร้านบานาน่าไอที
 • ร้านเจมาร์ท
 • 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ

หมายเหตุ:

 • กรณีลงทะเบียนแสดงตนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ไม่สามารถมอบอำนาจได้