ขั้นตอนการเปิด Data Roaming เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต สำหรับเครื่อง i-mobile

  1. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก การจัดการ SIM (SIM management)
  3. เลือก โรมมิ่ง (Roaming)
  4. เลือก โรมมิ่งข้อมูล (Data roaming)
  5. ทำเครื่องหมายถูก ที่ SIM Card TRUE-H (52004)
  6. เลือก ตกลง (OK)
  7. สัญลักษณ์สัญญาณแสดงตัว R ขึ้น สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ

ดาวน์โหลดคู่มือเพิ่มเติม คลิก