การใช้งาน .@ TRUEWIFI Page LOGIN 2014

วิธีการเชื่อมต่อ   .@  TRUEWIFI Page login 2014

1. เชื่อมต่อสัญญาน .@  TRUEWIFI ให้มีสถานะ Connected

 

2. ใส่ข้อมูลที่จำเป็นดังนี้

     a. ใส่ชื่อ Username 

     b. ใส่ Password

     c. กดปุ่ม LOGIN / เข้าสู่ระบบ

 

 

3. กรณีเชื่อมต่อได้ จะขึ้น ข้อความ Login Successful / เข้าสู่ระบบสำเร็จ ดังภาพ  กรณีเลิกใช้งานให้กด LOGOUT

 

 

4. หลังจากกดปุ่ม LOGOUT สำเร็จแล้ว