การต่อเน็ตผ่านมือถือโนเกีย โดยใช้โปรแกรม Nokia PC Suite

Nokia PC Suite เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ Nokia มีความสามารถ ดังต่อไปนี้

  • Backup/ Restore ข้อมูลจากโทรศัพท์
  • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • จัดการสมุดรายชื่อ
  • จัดการข้อความ SMS/ MMS
  • จัดการรูปภาพ เพลง และวิดีโอ
  • ติดตั้งโปรแกรมให้กับโทรศัพท์
  • อัพเดทซอฟท์แวร์ให้กับโทรศัพท์
  • ดาวน์โหลดแผนที่ให้กับโทรศัพท์
  •  

ในที่นี้จะกล่าวถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรม Nokia PC Suite โดยใช้โทรศัพท์ Nokia เป็นโมเด็ม

ติดตั้งโปรแกรม Nokia PC Suite
โปรแกรม Nokia PC Suite จะแถมมากับโทรศัพท Nokia โดยอยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี หรือหากไม่มีแผ่นซีดีโปรแกรม ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ของ Nokia (http://www.nokia.co.th)
Nokia PC Suite จำเป็นต้องใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ขนาด 250 MB และการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณวิธีใดวิธีหนึ่ง (สายเชื่อมต่อ USB, อินฟราเรด, Bluetooth)

เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์
  1. คลิกที่ ‘Click here to connect a phone’
  2. เลือกประเภทของการเชื่อมต่อ (สายเชื่อมต่อ USB, อินฟราเรด, Bluetooth) จากนั้นคอมพิวเตอร์จะติดตั้งไดรเวอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานลงไป
* การเชื่อมต่อด้วยสายเชื่อมต่อ USB และอินฟราเรด จะไม่มีการยืนยันรหัสที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์ แต่ถ้าเป็น Bluetooth จะมีการยืนยันโดยการใส่รหัสผ่านให้ตรงกันทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

วิธีเชื่อมต่อ
  1. เข้าไปที่  Connect to the Internet
  2. เลือกประเภทของการเชื่อมต่อ (สายเชื่อมต่อ USB, อินฟราเรด, Bluetooth) จากนั้นคอมพิวเตอร์จะติดตั้งไดร์เวอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานลงไป
*การเชื่อมต่อด้วยสายเชื่อมต่อ USB และอินฟราเรด จะไม่มีการยืนยันรหัสที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์  แต่ถ้าเป็น Bluetooth จะมีการยืนยันโดยการใส่รหัสผ่านให้ตรงกันทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต    คลิกรายละเอียด